Kariyer

Hedeflerini, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Özçelikler Hidrolik Silindir; karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir firma olma hedefini benimsemektedir.Firmamız; nitelikli insan kaynağı teminine, çalışanlarının gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak, bu konulara kaynak ayıran Özçelikler Hidrolik Silindir, tecrübe ve bilgi birikiminin harmanlanması ile daha iyi hizmet verilebileceğine inanmaktadır.

Özçelikler Hidrolik Silindir olarak; işe alımda önem verdiğimiz noktalar, adayın, işe olan bakış açısı ve tecrübesi oluşturmaktadır. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki yedi ana özelliğe sahip olmasını beklemekteyiz. Takım Çalışması, İşbirliği Geliştirme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Sonuç Odaklılık, Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme, Farklılıklara Uyum Gösterme ve Müşteri Duyarlılığı. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, uygun bulunan adaylarımıza, tarafımızdan iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday deneme sürecine başlar.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın, firmamıza hızla entegre olmalarını sağlamak için İşe Uyum Programı düzenlenir. Bu program dahilinde, firma tanıtımı, firma vizyonu,  hedefleri ve bilgilendirmeleri aktarılır.

 

İş Başvuru Formu

 

Sadece "pdf, doc, docx" dosya seçebilirsiniz

Dosya Seçilmedi

İLETİŞİM FORMU